MARIUSZ GÓRECKI
马里斯·戈里奇

董事长

Atlas Ward波兰的总经理

MARIUSZ GÓRECKI </br>马里斯·戈里奇
WOJCIECH KARWAN </br> 沃伊切赫·卡尔万

WOJCIECH KARWAN
沃伊切赫·卡尔万

副董事长

Atlas Ward波兰的副总经理

RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI
拉法尔·扎伊乔科斯基

董事会的成员

Atlas Ward波兰技术总监

RAFAŁ ZAJĄCZKOWSKI </br> 拉法尔·扎伊乔科斯基
ARKADIUSZ GRYCZ </br> 阿尔卡迪乌斯·格里奇

ARKADIUSZ GRYCZ
阿尔卡迪乌斯·格里奇

董事会成员

ATLAS WARD波兰销售总监董事会成员

TOMASZ ŚLĘZAK
托马斯·斯列扎克

董事会成员

TOMASZ ŚLĘZAK </br> 托马斯·斯列扎克
MICHAŁ MUSKAŁA </br> 米哈乌·穆斯卡拉

MICHAŁ MUSKAŁA
米哈乌·穆斯卡拉

董事会成员